anh bia 1
anh nen
bia 2

Ngày thứ 2: Trải nghiệm làm chiến sĩ Công an

(Cập nhật: 6/19/2022 9:14:56 PM)

Rời xa gia đình, và bạn bè, từ bỏ một số thói quen sinh hoạt và vui chơi hàng ngày. Giờ đây các học viên nhí sẽ có một cuộc sống mới, thử thách mới trong môi trường Công an . Ngày thứ hai vẫn còn mới lạ nhưng khi vào tập luyện thì các em rất ý thức và kỷ luật. Tất cả đều hào hứng tham gia, chương trình "HỌC LÀM CHIẾN SĨ CÔNG AN" với các nội dung: Báo thức, thể dục buổi sáng, ăn sáng, học điều lệnh Công an nhân dân, Khám phá nghiệp vụ, tập hội hình đội ngũ, học nhảy dân vũ và nhiều hoat động khác.

Các em dậy sớm tập thể dục.

Các chiến sỹ nhí tham gia chuyên đề Khám phá nghiệp vụ và tập hội hình đội ngũ.

 

Hoàng Thúy