anh bia 1
anh nen
bia 2

THỂ LỆ CUỘC THI Vẽ tranh kèm khẩu hiệu Slogan phòng, chống tác hại thuốc lá với chủ đề “Thế giới không khói thuốc/Smoke-Free World” dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2021

Vẽ tranh kèm khẩu hiệu Slogan phòng, chống tác hại thuốc lá với chủ đề “Thế giới không khói thuốc/Smoke-Free World” dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2021

Xem chi tiết

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh kèm khẩu hiệu Slogan phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề “Thế giới không khói thuốc/ Smoke-Free World” dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2021

Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh kèm khẩu hiệu Slogan phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề “Thế giới không khói thuốc/ Smoke-Free World” dành cho thiếu nhi toàn quốc, năm 2021

Xem chi tiết

THỂ LỆ

Cuộc thi Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thế giới không khói thuốc - Smoke-Free Word” dành cho thiếu nhi khu vực phía Bắc, năm 2021

Xem chi tiết

KẾ HOẠCH

Cuộc thi Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thế giới không khói thuốc - Smoke-Free Word” dành cho thiếu nhi khu vực phía Bắc, năm 2021

Xem chi tiết

KẾ HOẠCH Chương trình Vui Tết Trung thu “Trổ tài đón trăng lên”, năm 2021

KẾ HOẠCH Chương trình Vui Tết Trung thu “Trổ tài đón trăng lên”, năm 2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Đội, trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tạo hoạt động lành mạnh và bổ ích cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu “Trổ tài đón Trăng lên” năm 2021 bằng hình thức hướng dẫn các hoạt động cho các em thiếu nhi qua mạng Internet trong thời...

Xem chi tiết