anh bia 1
anh nen
bia 2

Tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm dành cho phụ trách thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2023

(Cập nhật: 8/29/2023 11:04:46 PM)

Sáng ngày 29/8, tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương phối hợp với Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng truyên thông về An toàn thực phẩm (ATTP) dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 2023. Chương trình này nằm trong chiến lược quốc gia về ATTP, năm 2023.

 300 học viên tham tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm dành cho phụ trách thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ phụ trách thiếu nhi, là người có khả năng tuyên truyền, truyền đạt nội dung hoạt động, tập huấn của Trung ương ở cơ sở. Chương trình năm nay được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai với sự tham gia của 300 phụ trách thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Đình Kiểm - Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương phát biểu tại lớp tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Kiểm – Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương cho biết:“Lớp tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng truyên thông về An toàn thực phẩm (ATTP) dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, vai trò, vị trí và tác động của ATTP đối với sức khỏe con người cho thiếu nhi, phụ trách thiêu nhi và cộng đồng. Đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng truyên thông về An toàn thực phẩm cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi ở cơ sở nhằm bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên làm hạt giống nòng cốt trong các hoạt động tuyên truyền về ATTP cho Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị tập huấn các học viên được các  chuyên gia, người có kinh nghiệm về an toàn thực phẩm giới thiệu những kiến thức cơ bản về ATTP như tầm quan trọng của ATTP đối với sức khỏe con người; Cách lựa chọn thực phẩm an toàn, đảm bảo ATTP. Cùng với đó các học viên được các chuyên gia đầu ngành về ATTP truyên đạt những kiến thức về Kỹ năng truyền thông về ATTP như: phương pháp, mô hình hoạt động truyền thông về vấn đề ATTP cho thanh thiếu nhi; Trang bị kỹ năng tuyên truyền về nội dung ATTP cho phụ trách thiếu nhi.

Rất nhiều nội dung liên quan đến vấn đề ATTP đối với sức khỏe con người cho thiếu nhi, phụ trách thiêu nhi và cộng đồng được chuyên gia truyền tải đến các học viên.

Chuyên gia tập huấn cho các học viên với chuyên đề Thực trạng vấn đề an ninh, ATTP ở Việt Nam và định hướng công tác quản lý.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho các cán bộ phụ trách thiếu nhi sau khi trở về địa phương sẽ nhân rộng các mô hình tại cơ sở, phục vụ các hoạt động trực tiếp cho các em thiếu nhi về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Qua lớp tập huấn ban tổ chức lớp cũng đã ghi nhận được những đề xuất, kiến nghị làm cơ sở tham mưu cho các cấp lãnh đạo để có những hướng dẫn thiết thực phục vụ công tác đảm bao an toàn thực phẩm trên địa bàn tốt hơn.

Thienhitrung ương